Waarvoor kan je bij ons terecht?

algemene tandheelkunde

Om je mond gezond te houden is het belangrijk om preventief zorg te dragen voor je tanden. Dagelijks goed en correct poetsen en flossen zijn daarom zeker geen overbodige luxe. Daarnaast is een jaarlijkse consultatie bij de tandarts aangewezen. Wij kijken na of er geen gaatjes zijn en of het tandvlees gezond is. Tijdens deze controle worden de tanden ook nog eens goed gereinigd en wordt tandsteen verwijderd.

Op zoek naar een tandarts in Kortrijk?

kindertandheelkunde

Een 1e tandartsbezoek is altijd spannend, zowel voor mama en papa als voor het kind zelf. Breng je kind daarom zo vroeg mogelijk mee naar de tandarts. Vanaf een jaar of 2 kan u een peuter op controlebezoek komen. Hij of zij kan dan wat rondkijken en zo raakt het vertrouwd aan de praktijkruimte (met al die rare, grote dingen die bovendien nog eens lawaai maken) en aan de kindertandarts.

Sommige kinderen zijn heel nieuwsgierig en willen graag onmiddellijk op de stoel, anderen hebben wat meer tijd nodig. Als je zelf opziet tegen het tandartsbezoek, laat je de 1e keer misschien beter over aan een andere volwassene. Kinderen zijn heel gevoelig voor negatieve signalen, zeker voor die van hun ouders. Een behandeling is op 2 jarige leeftijd meestal nog niet nodig. De kindertandarts kijkt met het spiegeltje of het gebit in orde is en geeft voornamelijk adviezen en voorlichting. Bij diegenen die willen, worden de tandjes gepolijst met wat tandpasta. Op die manier wennen ze ook al aan het werken in de mond, want we doen dit met een rubber cupje of borsteltje. Flinke jongens en meisjes worden beloond met een kleine verrassing om het tandartsbezoek positief af te sluiten.

orthodontie

Orthodontie zorgt ervoor dat de onregelmatige stand van tanden en kaken gecorrigeerd wordt. Dit kan  zowel bij kinderen als bij volwassenen. De stand van de kaken kan alleen voor het voltooien van de puberteit beïnvloed worden. De tandstand kan in principe altijd gecorrigeerd worden. Om de stand van kaken en tanden te veranderen wordt een beugel gebruikt. Er zijn verschillende soorten beugels.

invisalign orthodontie

Wat is Invisalign?
Invisalign is een vrijwel onzichtbare oplossing om uw tanden recht te zetten zonder metalen apparaat. Het is een reeks beugels, transparant en verwijderbaar, die stapsgewijs uw tanden verschuiven naar de gewenste positie. Invisalign is afneembaar, wat betekent dat u kunt eten en drinken wat u wilt. U kunt uw tanden gemakkelijk poetsen en flossen, zodat u een goede mondhygiëne kunt handhaven. Invisalign is comfortabel. Er zijn geen metalen draadjes die u tijdens de behandeling pijn kunnen doen.

Hoe werkt Invisalign?
U draagt elke set beugels gedurende ongeveer twee weken. Na verloop van tijd verplaatsen uw tanden zich geleidelijk. U verwijdert uw beugel alleen voor het eten, drinken, tanden poetsen en flossen. U ziet uw arts om de 4 tot 6 weken. De gemiddelde duur van een Invisalign®- behandeling bedraagt 6 maanden.lachgas-sedatie

Voor wie is deze behandeling geschikt?
De behandelmethode is met name geschikt voor angstige kinderen, die goed aanspreekbaar zijn, maar de tandheelkundige situatie niet goed aankunnen of angstig reageren op een tandheelkundige behandeling. Volwassenen voor wie de tandheelkundige behandeling een te grote belasting vormt kunnen baat hebben met deze behandeling. 
Ook kan lachgas helpen een overmatige kokhalsneiging te verminderen, zodat behandeling beter mogelijk is. 
Hoe werkt dit precies?
Belangrijk is dat een patiënt bereid is om deze behandelmethode te proberen en er zich mentaal op voorbereidt. Indien dit niet lukt kan een behandeling onder algemene anesthesie in het ziekenhuis toch noodzakelijk zijn. 

Lachgassedatie is een veilige methode waarbij de patiënt steeds bij bewustzijn blijft en communicatie mogelijk blijft.  De angst neemt af en de pijngewaarwording vermindert. Hierdoor staat u meer open voor geruststellende suggesties en wordt de medewerking met de tandarts een stuk gemakkelijker. Op deze manier kan de noodzakelijke behandeling in een ontspannen sfeer verlopen. De behandeling gaat van start met het passen van een neusmasker, waarmee het mengsel van lachgas en zuurstof wordt toegediend. Dit is uw persoonlijk neusmasker en indien u dit wenst kan u dit na de eerste consultatie al mee naar huis nemen om wat te oefenen (vooral voor kinderen is dit vaak al een goede stap in de richting naar meer vertrouwen). 

De maximale hoeveelheid lachgas in het mengsel is 50% en de zuurstof is dus minimaal 50%. In de lucht die we dagelijks inademen zit 20% zuurstof. 

De introductie begint met zuivere zuurstof (100%). Vervolgens wordt stap voor stap het lachgas toegevoegd, tot het moment dat u zich prettig en ontspannen voelt. De tandheelkundige behandeling verloopt verder op normale wijze. Dit betekent dat een plaatselijke verdoving noodzakelijk blijft. U bent echter veel meer ontspannen. 

Voor het slagen van de sedatie is het belangrijk dat u continu in –en uitademt  door de neus. Als u dat niet doet vermindert de werking van het lachgas aanzienlijk of houdt deze volledig op. Als u bovendien uitademt door uw mond of blijft praten blaast u op deze manier een deel van het lachgas de behandelkamer in. 

De lachgassedatie wordt afgesloten met het gedurende 5 minuten inademen van zuivere zuurstof (100%). Een groot voordeel van lachgassedatie is dat wanneer het inademen van het lachgas wordt gestopt de werking ervan al na 5 minuten stopt. 

Belangrijk om weten
 • Voor de behandeling met lachgas kan men best 2 uren van tevoren niet eten of drinken. Eet men 2 uren van tevoren dan moet dit een lichte maaltijd zijn (beschuit, yoghurt) en eet men geen te grote hoeveelheden.
 • Volwassenen mogen zonder begeleiding komen en dienen na afloop van de behandeling enkel nog 20 minuten plaats te nemen in de wachtzaal alvorens deel te nemen aan het verkeer.
 • Als uw neus verstopt zit door een verkoudheid kan een behandeling met lachgas dus niet doorgaan.  Wel kunt u proberen om met behulp van een neusspray de neus weer doorgankelijk te krijgen.
Afspraak voor lachgassedatie
Wanneer u denkt dat een behandeling onder lachgassedatie wel iets voor u (of uw kind) zou zijn, maken wij altijd eerst een afspraak om te kijken wat er moet gebeuren en om na te kijken of u in aanmerking komt voor lachgassedatie. Wij leggen de procedure uit en bespreken de voor- en nadelen. Eventueel kan u al  het neusmasker al eens uitproberen. Tijdens deze afspraak kan dan ook de afspraak vastgelegd worden voor de eigenlijke behandeling onder lachgas.
Wat kost dit?
Aangezien het RIZIV deze behandeling nog niet heeft opgenomen in zijn nomenclatuur worden deze extra onkosten voorlopig niet terugbetaald door het ziekenfonds.
Standaardprijs: € 130/lachgassedatie 
Voor wie is lachgas niet geschikt?
De patiënten moeten op voorhand een medische vragenlijst invullen. Aan de hand hiervan wordt er bekeken of u in aanmerking komt voor een behandeling onder lachgassedatie. In de volgende gevallen komt u niet in aanmerking voor een behandeling onder lachgassedatie:
 • patiënten met infecties van de luchtwegen (verkoudheid, verstopte neus, acute of chronische sinusitis)
 • patiënten met een chronische longziekte of die ooit klaplong gehad hebben.
 • patiënten die in de laatste 3 maanden een hartaanval gehad hebben. (owv medicatie; op zich zijn hartproblemen echter geen tegenindicatie)
 • patiënten met suikerziekte die niet volledig onder controle is.
 • extreem zwaarlijvige patiënten
 • patiënten met middenoorinfectie of recente ooroperaties.
 • personen die antidepressiva of kalmeermiddelen nemen.
 • zwangere patiënten

narcodontie

Narcodontie is het behandelen van tandproblemen (vullingen en extracties) terwijl de patiënt zich onder narcose bevindt. Redenen hiervoor kunnen zijn:
 • mensen met gezondheidsproblemen
 • de uitgebreidheid van de ingreep
 • de leeftijd
 • angst of mentale toestand van de patiënt die een adequate behandeling in de stoel onmogelijk maakt
Deze ingreep wordt onder strikte controle van een anesthesist uitgevoerd in een operatiekamer. Alvorens men tot zo’n ingreep kan overgaan is een voorafgaande consultatie in het kabinet van de tandarts nodig. Hierbij zal de tandarts een behandelingsplanning opstellen en deze met jou bespreken. Je krijgt een aantal documenten mee waarmee je je minimum 1 week voor de dag van opname moet gaan inschrijven in de dagkliniek.

Gelieve hierbij steeds mee te nemen:
 • Kids-ID, of klevertje van de mutualiteit
 • verwijsbrief van de verwijzende tandarts
 • mogelijke radiografische opnames
 • lijst van de medicatie die door de patiënt wordt ingenomen
Er worden verdere afspraken i.v.m. de opname en ingreep gemaakt en je krijgt een aantal documenten mee die je thuis verder dient aan te vullen. Indien je later toch nog vragen zou hebben, aarzel dan niet om deze aan ons te stellen.

Verdere informatie over het verloop van een ingreep onder narcose en de nazorg kan je via de knop hieronder vinden.

esthetische tandheelkunde

Esthetische tandbehandelingen hebben als doel het mooier maken van het gebit. In overleg met de patiënt kan een individueel behandelplan opgesteld worden. Zowel correcties in kleur, tandpositie, tandvorm, sluiten van diastemen (ruimtes tussen de tanden) behoren tot de mogelijke behandelingen. 

Soms kan een minimale behandeling reeds leiden tot een zeer mooi resultaat, soms zijn meer uitgebreide behandelingen noodzakelijk. 
Zowel met composiet als met porselein kan er mooi gewerkt worden. 

kroon en brugwerk (vaste prothese)

Een kroon kan nodig zijn wanneer er onvoldoende houvast voor een gewone vulling. Ook vanuit esthetisch oogpunt kan je kronen laten plaatsen, bijvoorbeeld wanneer je niet tevreden bent over de kleur of de vorm van een tand.

Een kroon is een soort kapje dat over de afgeslepen tand geplaatst wordt. Er zijn verschillende materialen mogelijk om een kroon mee te vervaardigen. Wij adviseren je graag wat voor u het meest geschikt is. 

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van 1 of meer ontbrekende tanden. Een brug zit vast op 2 of meer pijlerelementen aan weerskanten van het ontbrekend element. De brug bestaat uit 2 kronen en 1 of meerdere pontic(s). 

Kronen en bruggen worden niet rechtstreeks in de mond maar in het tandtechnisch labo gemaakt. De behandeling zal dus in stappen verlopen. Gemiddeld zijn hier 3 tandartsbezoeken voor nodig.

losse prothese

Er zijn twee soorten losse prothesen: de volledige prothese (als er geen tanden meer aanwezig zijn) of de partiële prothese. Bij de partiële prothesen kunnen we nog een onderscheid maken tussen een kunststof basis, de plaatprothese en een metalen basis, de frameprothese of skeletprothese. 

We adviseren je graag welke oplossing voor jou het meest geschikt is, rekening houdend met je wensen en budget.

dentale traumatologie

Op deze pagina willen we je verdere informatie geven over wat te doen als iemand uit jouw omgeving ooit een ongeval zou hebben waarbij het gebit is betrokken.

 • wat te doen als jij of iemand in je omgeving een gebroken of uitgeslagen tand heeft door een ongeval
 • nazorg na initiële behandeling
Is dit het geval is het eerst en vooral belangrijk dat je zelf probeert zo rustig mogelijk te blijven. Zachte weefsels in de mond hebben de eigenschap zeer goed doorbloed te zijn waardoor ze bij verwonding snel gaan zwellen en er ook vaak relatief veel bloeding kan optreden. Hierdoor lijkt een trauma vaak erger dan het in werkelijkheid is. Het voordeel hiervan is wel dat er ook veel snellere genezing optreedt.

Op onderstaande poster krijg je een overzicht van wat je best doet bij een trauma: 

Indien je graag nog uitgebreidere informatie bij de hand wil hebben, kan je altijd de Dental Trauma First Aid app downloaden via de Appstore of via Google Play.

Als je bij ergere trauma's niet snel een tandarts kan bereiken, kan je vaak ook terecht op de dienst spoedgevallen van het dichtstbijzijnde ziekenhuis en in het weekend is er overdag ook een tandarts van wacht.

nazorg

Na de initiële behandeling zijn er nog een aantal zaken die niet over het hoofd mogen worden gezien: 

 • goede genezing kan enkel optreden bij een zeer goede mondhygiëne
 • volg de richtlijnen van je tandarts strikt op
 • een dentaal trauma kan ook op langere termijn nog gevolgen hebben, het is dus zeer belangrijk dat je regelmatig de getroffen tanden laat controleren door een tandarts
Vaak gebeuren traumata op school of in de sportvereniging en zijn deze gedekt door een verzekering. Als dit ongeval gedekt wordt door een verzekering, zijn er toch nog een aantal zaken die hierbij in het oog moeten gehouden worden:

 • Probeer Uw deel van de verzekeringspapieren steeds zo zorgvuldig en gedetailleerd mogelijk aan te vullen.
 • Als u documenten moet doorgeven aan de verzekeringsinstelling, vergeet dan zeker niet deze voordien te copieren en deze copies goed bij te houden.
 • Bij het innen van het attest van verstrekte hulp bij Uw mutualiteit, kunt U een attest aanvragen waarbij vermeld wordt welk deel door de mutualiteit vergoed wordt en welk deel persoonlijk aandeel is.
 • Uw tandarts houdt ook diagnostische bewijsstukken bij van het trauma zoals radiografiën, digitale foto’s, modellen en dergelijke. Deze kunnen later ook opgevraagd worden bij extra vraag van Uw verzekering.
 • Als U verzekeringinstelling U vraagt op consultatie te gaan bij een gespecialiseerd verzekeringstandarts, gelieve Uw tandarts hiervan op de hoogte te brengen zodat hij Uw dossier kan meegeven.
Indien U nog vragen zou hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

bleaching

Tanden kunnen uitwendig verkleuren door bijvoorbeeld het drinken van koffie, thee en rode wijn. Ook roken is een oorzaak van verkleuringen. Deze aanslag is te verwijderen door de tanden grondig te reinigen en te polijsten.

Inwendige verkleuringen kunnen ontstaan door een val, een grijze vulling (de tand zal dan grijs of blauw verkleuren) of door het verouderingsproces. De glazuurlaag wordt dunner en het dentine (tandbeen) wordt dikker waardoor de tand geler wordt. Ook ontwikkelingsstoornissen kunnen vlekken of verkleurde banden veroorzaken. Inwendige verkleuringen kunnen soms succesvol gebleekt worden. De soort verkleuring bepaalt welke behandeling geschikt is. 

Wil je jouw tanden graag laten bleken, bespreek dit dan met je tandarts

parodontologie (tandvleesproblemen)

Gezond tandvlees is de basis van een gezond gebit. Gezond tandvlees is roze, ligt strak om de tanden en bloedt niet als je jouw tanden poetst. Rood, gezwollen of bloedend tandvlees duidt meestal op ontstoken tandvlees of gingivitis.

Je hele tandvlees kan ontstoken zijn, maar de ontsteking kan ook heel plaatselijk zijn, bijvoorbeeld tussen twee tanden die je moeilijk kan reinigen. Ontstoken tandvlees doet zelden pijn, het kan wel gevoelig zijn vooral bij aanraking. Gingivitis kan wel aanleiding geven tot een vieze smaak in de mond of een slechte adem. Als je rookt zullen deze symptomen minder of zelfs helemaal niet aanwezig zijn, waardoor het probleem dan ook minder snel zal opgemerkt worden!
Ontstoken tandvlees
Ontstoken tandvlees wordt veroorzaakt door bacteriën aanwezig in de tandplaque (dit is het kleverige witte laagje dat zich aan de tanden vasthecht) en tandsteen (verkalkte plaque). Of men al dan niet gingivitis ontwikkelt hangt af van het soort bacteriën dat men in de mond heeft en van het verdedigingssysteem van het lichaam. Zo zijn zwangere vrouwen bijvoorbeeld gevoeliger voor gingivitis.

Gelukkig is gingivitis eenvoudig te behandelen. Een professionele reiniging wordt uitgevoerd en daarna wordt de juiste poetstechniek aangeleerd om te zorgen dat de plaquebacteriën niet opnieuw de kans krijgen een ontsteking te veroorzaken. Zeer belangrijk hierbij is dat de ruimte tussen de tanden niet overgeslagen wordt. Hiervoor bestaan verschillende instrumenten zoals floss, tandenstokers, interdentale borsteltjes of ragers en softpicks. 

Net zoals gingivitis wordt ook parodontitis veroorzaakt door mondbacteriën in plaque en tandsteen. Wanneer bepaalde bacteriën zich langer tegen het tandvlees bevinden gaan ze niet enkel het tandvlees oppervlakkig doen ontsteken, maar gaan ze het tandvlees ook los maken van de tanden. Er ontstaan pockets, of tandvleeszakjes. Hierin kunnen tandplaque en tandsteen zich opstapelen omdat u in de diepte niet meer kan reinigen. Op die manier wordt ook het kaakbot aangetast en afgebroken. Als dit proces enige tijd doorgaat kunnen de tanden los komen te staan en uiteindelijk zelf uitvallen omdat er te weinig steunweefsel overblijft om de tanden vast te houden. Ook parodontitis is meestal pijnloos. De symptomen zijn gelijkaardig aan deze van gingivitis en het tandvlees lijkt hier en daar wat terug te trekken. In een gevorderd stadium zullen de tanden dus ook los komen te staan.
Parodontitis diagnose
Bij een parodontitis diagnose zullen we de pockets opmeten met een sonde en aan de hand van röntgen foto’s het botniveau trachten in te schatten. Beperkt botverlies kunnen we nog zelf aanpakken, bij uitgebreider botverlies is een doorverwijzing naar een parodontoloog noodzakelijk. Bot dat verloren is gegaan komt niet meer terug! 

Ongeveer 1/3 van de bevolking boven de 30 jaar heeft een tandvleesprobleem, maar velen komen hier pas in een (te) laat stadium achter. Vandaar ook het belang van de periodieke controles én van een goede mondhygiëne.

Rokers hebben vaker parodontitis dan niet-rokers. Bovendien is de parodontitis bij rokers vaak verder gevorderd, en zijn er minder gunstige resultaten na behandeling. Dus stoppen met roken zal ook je tandvlees ten goede komen. 

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat er een nauw verband is tussen parodontitis en onze algemene gezondheidstoestand. Zo hebben mensen met parodontitis een verhoogde kans op hart en vaatziekten. Ook diabetici hebben meer kans om parodontitis te ontwikkelen maar anderzijds geeft een behandelde parodontitis gunstigere bloedsuikerwaarden. Een reden te meer dus om je tandvlees te laten controleren.

endodontie (ontzenuwen)

Soms is een tand zo zwaar beschadigd dat de zenuw in de tand begint te ontsteken of zelfs afsterft. Dan is een endodontische behandeling of “ontzenuwing” noodzakelijk.

Een ontsteking kan soms geen klachten geven, maar kan ook hevige pijnklachten veroorzaken, vooral 's nachts. Tijdens de wortelkanaalbehandeling verwijdert de tandarts het ontstoken zenuwweefsel. Ontstoken tandweefsel geneest namelijk niet meer, dit is een onomkeerbaar proces. Wanneer het ontstoken tandweefsel niet verwijderd wordt zal het verder afsterven en zal de ontsteking verder uitbreiden naar het kaakbot. Hierdoor gaat dan het kaakbot rondom de tand verloren en kan in extreme gevallen het element gaan los staan of zelfs uitvallen.
Ontzenuwen
Deze behandeling gebeurt altijd onder plaatselijke verdoving. De tand wordt opengeboord en daarna worden alle wortelkanalen gereinigd met kleine vijltjes en gespoeld met een ontsmettende vloeistof. Daarna worden de kanalen terug opgevuld en de gemaakte opening weer afgedicht, meestal met vulling. Als het element te fel verzwakt is kan een kroon nodig zijn.

Soms is de behandeling gecompliceerd bijvoorbeeld door zeer kromme of lange kanalen, door opgesplitste of versteende kanalen en zullen wij u verwijzen naar een specialist ter zake. De tandarts zal je in dit geval de nodige uitleg geven.

De duur van een wortelkanaalbehandeling is afhankelijk van het aantal wortelkanalen. Snijtanden hebben meestal maar 1 wortel, kiezen meestal 3. De tijdsduur varieert daardoor van een half uur tot 2 uur. Meestal kan de behandeling in 1 zittijd afgewerkt worden, soms moet je ook een aantal keer terugkomen.

Na de behandeling kan je eventueel napijn krijgen, die enkele dagen kan aanhouden. Dit zal vooral drukpijn zijn waardoor de tand erg gevoelig is bij aanraken. De pijn piekt gewoonlijk op de 2e en 3e dag na de behandeling. Met een goede pijnstiller kan je deze pijn onderdrukken. Een antibioticum is meestal niet nodig. Wacht deze periode af, de bijtgevoeligheid kan zelfs nog enkele weken na de behandeling merkbaar zijn. Indien je ongerust bent of als er zwelling optreedt (dit kan wijzen op een infectie in het kaakbot) neem dan zeker contact met ons op.

Een tand waarop een zenuwbehandeling is uitgevoerd, is brozer. Wees dus voorzichtig met bijten. De kans dat er een stuk afbreekt is groter bij ontzenuwde tanden. Verder kunnen deze elementen donker verkleuren, wat vooral in het front een esthetisch probleem kan zijn. Hiervoor zijn ook meerdere oplossingen. Vraag uw tandarts om advies.

implantologie

Een implantaat is een titanium schroef, een kunstwortel als het ware. Verloren gegane tanden kunnen hierdoor dus vervangen worden.

Er is een waaier aan mogelijkheden met implantaten, waarvoor we je graag een behandelvoorstel op maat uitwerken.

De schroef zelf wordt in de kaak geplaatst door een Mond-, Kaak- en Aangezichts-arts of door een parodontoloog waarna het implantaat moet vastgroeien in het omliggende bot. Na een helingsperiode van 3 tot 6 maanden kunnen we dan starten met het vervaardigen van de uitneembare prothese, kroon of brug. Bij deze behandelingen is er altijd een nauwe samenwerking tussen tandarts, implantoloog en tandtechnisch labo.

vulling

Vullingen worden gebruikt om gecarieerde “rotte” tanden of afgebroken tanden terug te herstellen. Bedoeling van de vulling is om het cariesproces te stoppen en zowel de functie (kauwen, spreken) als de esthetiek van de tand te herstellen, daarom werken we dan ook met “witte” (composiet) vullingen.

sealing

​In de kiezen zitten veel groefjes op het kauwvlak. Daarin stapelt zich makkelijk tandplaque op. Het niet regelmatig en goed verwijderen hiervan kan gaatjes veroorzaken.

Om het kauwvlak goed te beschermen kunnen we het verzegelen of sealen. Een laagje kunsthars wordt in de diepe groeven aangebracht. Dit dient dan te gebeuren kort nadat het element is doorgebroken en alleen als de tandarts verwacht dat er gaatjes in de groefjes zullen ontstaan. 

Ook gesealde tanden moeten goed gepoetst worden!

cerec

Cerec is een restauratiemethode waarbij met behulp van computertechniek restauraties worden vervaardigd (CAD/CAM), zoals kronen, inlays, onlays, facings. Het systeem bestaat uit: een camera, een scanner, 3D software en een computergestuurd slijpapparaat. Met CEREC kan in veel gevallen binnen één en hetzelfde bezoek een kroon of een andere vervangende restauratie worden gemaakt.