Hoe gaan we te werk?

eerste consultatie

Bij een eerste bezoek stellen we je enkele vragen in verband met je persoonlijke, medische en tandheelkundige gegevens. Als je bepaalde geneesmiddelen gebruikt, is het van belang dat je ons de namen en de doseringen ervan kan meedelen.

Gelieve je identiteitskaart mee te brengen, deze wordt dan ingelezen. Zo kan er vlot een nieuwe fiche aangemaakt worden.

Tijdens het eerste bezoek zal een mondonderzoek plaatsvinden en worden er röntgenfoto's gemaakt. Zo kunnen we een duidelijk beeld schetsen over de toestand van je gebit. Ook met alle mogelijke vragen kan u op dat moment terecht.

Krijgt je kind zijn eerste tandjes? Dan is het klaar voor zijn eerste bezoek aan de tandarts! Het is belangrijk om de tanden van kinderen grondig te poetsen en hen mee te brengen naar de tandarts. Zo leer je kinderen de goede gewoonte aan om hun tanden te laten verzorgen en wordt er een vertrouwensrelatie opgebouwd tussen de tandarts en je kind. Jong geleerd is oud gedaan.

behandelplan

Afhankelijk van wat je wenst kunnen we na het eerste bezoek een behandelplan met een globale kostenbegroting opstellen. Als er uitgebreide tandheelkundige behandelingen nodig zijn kan het goed zijn om een extra afspraak om dit te bespreken vast te leggen.

(De mutualiteiten voorzien nog slechts in een gedeeltelijke terugbetaling van basis-tandzorgen, en dit aan vaak sociale tarieven.)

afspraken

Als je akkoord gaat met het voorgestelde behandelplan leggen we één of meerdere vervolgafspraken vast. We bespreken ook het uur waarop je verwacht wordt en de geschatte duur van de behandeling. We werken op afspraak en reserveren voldoende tijd voor jouw gebit!

Indien je een afspraak niet kan nakomen, annuleer deze dan minstens 24 uur op voorhand. Dit kan telefonisch of per e-mail via tandarts@craeynest-demaere.be. Bij het niet-annuleren zullen we de gereserveerde tijd aanrekenen. Bij herhaling van het niet nakomen van een afspraak, zal geen nieuwe afspraak gemaakt kunnen worden.

betaling

Betalen kan contant of met de kaart, telkens na afloop van een behandeling.

Bij prothese-, kroon- en brugwerk wordt bij het begin van de behandeling een voorschot van 50% gevraagd. De overige 50% wordt dan verrekend aan het einde van de behandeling.

Bij orthodontische behandelingen wordt er naargelang de uit te voeren behandeling een aangepast betaalschema afgesproken.

dringend consult

Wij proberen u te helpen, in de mate van het mogelijke, binnen de 24 h.